Header

Medlems- och aktivitetsavgifter

Medlems- och aktivitetsavgifter 2017

Medlemsavgifter

Familjeavgift (ange namn och personnummer för samtliga i familjen ) 900 kr

Aktiv (barn, ungdom, junior, senior, veteran och motion) 500 kr

Motionsmedlem (löpträning endast söndagar i Björlanda, ej tävlande) 250 kr

Stödmedlem (samt tränare och styrelsemedlem) 100 kr

Fullständigt personnummer (10 siffror) måste anges för samtliga medlemmar (vid familjemedlemskap samtliga familjemedlemmar, även de som inte är aktiva i föreningen), annars räknas man inte som medlem enligt Riksidrottsförbundets (RF) regler.

Antalet medlemmar i respektive förbund (samtliga friidrottsföreningar är anslutna till Svenska Friidrottsförbundet) avgör vilka anslag olika idrotter får, och därmed vilka möjligheter som erbjuds för utövande av idrotten ifråga (arenor, hallar, bidrag mm). Antalet medlemmar i respektive friidrottsförening har även betydelse för olika bidrag som utbetalas, och är inte minst viktigt i vår dialog med Göteborg Stad angående ny arena på Hisingen och träningstider på befintliga anläggningar. Antalet medlemmar är således i allra högsta grad viktig för
IF Kvilles möjligheter att erbjuda en bra verksamhet för våra medlemmar. Välj därför gärna familjemedlemskap!


Aktivitetsavgifter

Utöver medlemsavgiften erläggs en aktivitetsavgift för samtliga aktiva som tillhör en träningsgrupp enligt nedanstående modell:

Aktiva födda 2005-2010 ­– 600 kronor

Aktiva födda 2003-2004 – 700 kronor

Aktiva födda 1998-2002 – 800 kronor

Aktiva födda 1997 och tidigare – 1.000 kronor


För träning i andra lokaler än Björlanda Friidrottshall för vilka externa kostnader tillkommer (som Friidrottens Hus), löser den aktive med hjälp av klubben lämpliga träningskort.

Erlägg årets medlems- och aktivitetsavgifter snarast möjligt (licens- och försäkringsfråga), dock senast den 31 januari. Använd IF Kvilles Bankgiro: 5396-4417.


Funktionärstillfällen

Genom att anordna eller delta som medarrangör vid friskvårdsarrangemang, skapar föreningen resurser och intäkter som används för att ge största möjliga nytta i verksamheten. Som medlem i IF Kville hjälper vi till som funktionärer vid dessa arrangemang.

För 2017 gäller nedanstående:

1.Alla aktiva medlemmar vill vi ska ställa upp som funktionärer vid minst två tillfällen per år. För barn och ungdomar yngre än den av arrangörens fastställda lägsta ålder för funktionärer gäller att förälder (eller annan vuxen) skall utföra funktionärsuppdraget:

a.I familjer med två eller fler barn krävs tre funktionärstillfällen (som bokförs på det äldsta barnet)

b.Om den aktive börjar träna efter den 1:a juli så är funktionärskravet endast en gång

c.Om den aktive börjar träna efter den 1:a november föreligger inget funktionärskrav aktuellt år

d.Tränare hjälper till vid Kvilles Vårtävling (befriade från övriga funktionärstillfällen)

2.Funktionärsanmälan sker via länk (knappen Funktionärsanmälan 2017) på föreningens hemsida (www.ifkville.se). Först till kvarn. Varje arrangemang kräver olika många funktionärer. När funktionärspoolen för att arrangemang är fullt får funktionären välja annat arrangemang. Dvs var ute i god tid så får du önskat arrangemang.

3.Görs ingen anmälan kommer den aktive bli tilldelad två uppdrag. Om medlemmen ej fullgjort sina två uppdrag under året så får denne betala 600kr/funktionärsuppdrag. Detta eftersom klubben annars behöver köpa in funktionärer för 500kr-700kr/funktionär.

4.Information om arrangemanget skickas ut till anmälda funktionärer i god tid.

5.Som funktionärsarrangemang får medlemmar (ej tränare) räknas Göteborgsvarvet, Midnattsloppet, Lindholmenstafetten, Göteborgs Jubileumslopp och Scandinavian Milers Club.

6.Vid förhinder är det den aktive som ansvarar för att hitta en ersättare för sitt tilldelade funktionärsuppdrag. Om detta inte görs erläggs en avgift på 600kr per missat tillfälle.

Erlägg årets medlems- och träningsavgifter snarast möjligt (licens- och försäkringsfråga), dock senast den 31 januari. Använd IF Kvilles Bankgiro: 5396-4417.


§19 IF Kvilles Stadgar

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sin avgift till föreningen, varit medlem i minst ett år och under innevarande år fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Passivt stödjande medlem har ej rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt.

OBSERVERA att erlagd medlemsavgift inte med automatik innebär plats i en träningsgrupp för nya medlemmar. En minst lika viktig förutsättning är att vi har plats i någon av våra träningsgrupper. Var vänlig och kontakta vårt kansli för information kring våra träningar.


Varmt välkommen till ett nytt friidrottsår med IF Kville!

Md arra
Md go teborgsvarvet 2017
Md goteborgs jubileumslopp 9 sep tryck v2 01
Md kvilles va rta vling 2017
Md logga friisk 16
Md smc
SMC
Md lindholmenstafetten
Springigbg 550x125
Md sam
Md brain athletics
Md ska rmavbild 2016 03 15 kl. 09.30.29
Md waterfront hotel
Md radison
Md nw logo
Md osteopat
Md md sponsorhuset
Md friskis logo
Md idrottens bingo logo
OM ni spelar, tänk på IF Kville :-)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub