Header

Antidopingpolicy

IF Kville genomgår 2009 Riksidrottsförbundets program för att vaccinera klubbar mot doping. Föreningen har beslutat att brott mot den sedan länge antagna antidopingpolicyn räknas som grovt sabotage av klubbens verksamhet. Detta är således grund för att uteslutas ur föreningen. Alla eventuella kontrakt och band till föreningen bryts omedelbart. Detta gäller som ett förtydligande av klubbens inställning i denna fråga.


Vi har inte haft och räknar inte med att få problem av det här slaget. Nedan följer antidopingpolicyn.


§ 1 Göteborgs Friidrottsförbund (fortsättningsvis benämnt GFIF) skall samarbeta med RF:s dopingkommission och verka för ett utökat testprogram för såväl träning som tävling. Tonvikt bör läggas på oannonserade träningstester.


§ 2 GFIF skall aktivt informera och undervisa i dopingfrågor bland sina föreningar. Betoning skall läggas på ungdomssidan för att de skall växa in i en dopingfri miljö. Här bör vi sträva efter att involvera de elitaktiva. GFIF tar fram ett kortfattat skriftligt material (ca 10 min) att användas främst inför ungdomar. Det är viktigt att skapa en samhörighetskänsla bland oss friidrottare.

Vidare bör vi erbjuda våra aktiva tränare och elitaktiva regelbunden information i ämnet.


§ 3 Idrottare som fällts för dopingförseelse är inte välkommen att träna

i vår hall, Friidrottens Hus, under den tid avstängningen gäller.


§ 4 Idrottare som varit fälld för dopingförseelse skall inte aktivt bjudas in till tävlingar och arrangemang i GFIF:s regi. Även om man efter avtjänat straff äger rätten att tävla, betyder det inte att man måste kunna tjäna pengar på sin idrott.


§ 5 Våra aktiva skall informeras om att ALDRIG ta några som helst kosttillskott utan att först rådfråga sin tränare. Detta då risken för "olycksfallsdoping" på grund av felaktiga innehållsförteckningar är uppenbar. GFIF skall, efter bästa förmåga, bistå med att förmedla kontakt med expertis där oklarheter förekommer.


§ 6 Tränare/coach/manager m.m. som aktivt varit inblandad i dopingförseelser, skall inte vara delaktig i (alt anlitas) i GFIF:s verksamhet.


§ 7 Utländska medborgare som tränar i Friidrottens Hus skall informeras om vår policy i dessa frågor, samt att det bedrivs en regelbunden testtagning i våra lokaler.


§ 8 Detta är ett levande dokument som skall debatteras, förändras och kompletteras under tidens gång. Det kommer att finnas tillgänglig på GFIFs hemsida www.gfif.se och kompletteras med länkar till relevant och aktuell information i dopingfrågor.

Md arra
Md go teborgsvarvet 2017
Md goteborgs jubileumslopp 9 sep tryck v2 01
Md kvilles va rta vling 2017
Md logga friisk 16
Md smc
SMC
Md lindholmenstafetten
Springigbg 550x125
Md sam
Md brain athletics
Md ska rmavbild 2016 03 15 kl. 09.30.29
Md waterfront hotel
Md radison
Md nw logo
Md osteopat
Md md sponsorhuset
Md friskis logo
Md idrottens bingo logo
OM ni spelar, tänk på IF Kville :-)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub